ARTNEST ACADEMY MENTÖRLÜĞÜ

 

Kanada'daki anlaşmalı online liselerimizden birine kayıt olan öğrencilerimiz, ArtNest Academy’den mentörlük hizmeti alırlar. Mentörlük sisteminin temel amacı öğrencinin online eğitim sürecinde kopmadan eğitimine devam etmesine sağlamaktır. Bu doğrultuda ArtNest Academy mentörleri, tüm eğitim süreci boyunca öğrencilerle düzenli aralıklarla görüşürler. Bu görüşmeler; hem yüz yüze hem telefonla hem de online görüşmeler şeklinde olabilir. Mentörlerin online lisenin sağladığı öğrenme yönetim sistemine erişimleri bulunmaktadır. Bu sayede öğrencinin derslerdeki gidişatını da takip edebilmektedirler.

 

Mentörlerimizin temel görevleri: 

 

- öğrencinin derslerin gerekliliklerini yerine getirdiginden emin olmak,

- öğrencinin zaman yönetimi, öğrenme stratejileri, özdenetim vb. konularda yaşadığı sorunları belirlemek ve gerekli destekleri sağlamak, 

- öğrencinin akademik konularda yaşadığı güçlükleri tesbit ederek yardım alabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak

- öğrencinin durumu hakkında velileri bilgilendirmektir.